Strone tworzy: Katarzyna Urbaniak

                              Klasa 2B  

                                                      Wychowawca klasy: Irena Czajka

 

 
 

                                  Uczniowie;                                         

1. Maria Bielska

2. Natalia Budz

3. Piotr Czajka 

4. Urszula Czajka

5. Dawid Forenda

6. Justyna Hanula

7. Piotr Jagieła

8. Patrycja Królczyk

9. Krystian Migacz

10. Ewelina Mirga

11. Iwona Mirga

12. Anna Szczerba

13. Roksana Szczerba

 14. Katarzyna Urbaniak

15. Marek Urbaniak

16. Stanisław Wójciak

                      SAMORZĄD KLASOWY:

Natalia Budz-przewodnicząca,

Maria Bilska-zastępca,

Stanislaw Wójciak-skarbnik,

Patrycja Królczyk-sekretarz.

 

                        PLAN LEKCJI:

           

PONIEDZIAŁEK WTOREK    ŚRODA   CZWARTEK PIĄTEK   
1. Język Polski 1. Matematyka 1. Historia 1. Matematyka 1. Godzina Wychowawcza
2. Zajęcia Artystyczne 2. Biologia 2. Geografia   2. Matematyka
3. Chemia 3. Język Polski     3. Wychowanie Fizyczne
4. Język Angielski 4. Wychowanie Fizyczne   4. Fizyka 4. Historia
5. Matematyka 5. Język Niemiecki   5. Informatyka 5. Religia
6. WOS 6. Język Polski 6. Język Angielski 6. Język Angielski 6. Wychowanie Fizyczne
  7. Godzina Wychowawcza 7. Wychowanie Fizyczne 7. Technika